top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Kymen Tarvemetalli Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 6.5.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Kymen Tarvemetalli Oy
Hemmintie 1, 45720 Kuusankoski

 

2. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Timo Hovi
Hankintapäällikkö
timo.hovi@tarvemetalli.fi

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta, jos se on tarpeen käsittelykäytäntöjemme muutosten tai muun syyn vuoksi.

 

Huomioithan, että tämä tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan henkilötietojen käsittelyyn, jota Kymen Tarvemetalli toteuttaa rekisterinpitäjänä.

 

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Verkkosivustomme kautta keräämämme henkilötiedot voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: yritys- ja yhteystiedot sekä analytiikkatiedot. Yritys- ja yhteystiedot sisältävät kaikki ne tiedot, jotka luovutat meille Verkkosivustolta löytyvällä yhteystietolomakkeella tai muulla tavalla, kuten sähköpostitse. Nämä tiedot voivat sisältää esimerkiksi nimesi, yhteystietosi, työnimikkeesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. 

 

Analytiikkatiedot voivat sisältää tietoja laitteistasi, IP-osoitteesi ja selaimen tyypin. Voit vaikuttaa näiden kerättävien tietojen laajuuteen evästeasetusten kautta, jotka esitetään sinulle avatessasi Verkkosivuston.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme käsiteltävät henkilötiedot pääsääntöisesti seuraavista tietolähteistä:

- Suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen hoitamiseksi esim. verkkosivujen yhteystietolomakkeen kautta
- Suoraan rekisteröidyltä itseltään muun yhteistyösuhteen tai viestinnän osana

- Julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja kaupparekisteri)

 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Mitään tallennettuja tietoja ei julkaista.

Yksilöiviä tietoja ei siirretä eteenpäin.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

EVÄSTEET

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. Evästeet mahdollistavat myös liiketoimintamme kehittämisen.

 

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan selaimeesi, kun vierailet verkkosivuilla. Pakolliset evästeet liittyvät tietoturvaan ja sivuston toiminnan mahdollistamiseen. Pakolliset evästeet eivät sisällä tunnistettavaa henkilötietoa.

Lisätietoa Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta

 

Kymen Tarvemetallin -sivusto ei sisällä kolmansien osapuolten mainoksia. Käyttäjän on kuitenkin hyvä tiedostaa, että tämä sivusto on luotu käyttäen Wix.com -alustaa ja Wix.com edellyttää joidenkin evästeiden toimimista, jotta sillä luodut kotisivut pystyvät ylipäänsä toimimaan.

Wix.com:in evästeistä löydät tietoa osoitteesta:

https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site#types-of-cookies

 

SELAIMEN ASETUKSET

 

Yleisimmät verkkoselaimet sallivat useimpien evästeiden hallinnan selaimen asetusten avulla. Selainten omilta verkkosivuilta saat lisätietoa siitä, kuinka voit hallinnoida evästeitä selaimessasi. Alta löydät ohjeet suosituimpien selainten evästeasetusten hallinnoimiseen: 

 

Apple Safari  

Google Chrome 

Microsoft Edge 

Microsoft Internet Explorer 

Mozilla Firefox 

Opera 

bottom of page